Hướng dẫn bé đọc tiếng Anh – Trình độ trung cấp

Reading Ladder 3

Reading Ladder là chương trình được biên soạn bởi nhà xuất bản Egmont Publishing ở Anh với mục đích giúp các bé yêu thích sách và đọc sách một cách tích cực, vui vẻ. Chương trình được tư vấn bởi Nikki Gamble – chuyên viên tư vấn hiện công tác tại Viện Giáo dục London. […]

Continue reading


Hướng dẫn cách tập bé đọc tiếng Anh – Trình độ sơ cấp

Reading Ladder 2

Reading Ladder là chương trình được biên soạn bởi nhà xuất bản Egmont Publishing ở Anh với mục đích giúp các bé yêu thích sách và đọc sách một cách tích cực, vui vẻ. Chương trình được tư vấn bởi Nikki Gamble – chuyên viên tư vấn hiện công tác tại Viện Giáo dục London. […]

Continue reading


Hướng dẫn bé tập đọc tiếng Anh vỡ lòng

Reading Ladder 1

Reading Ladder là chương trình được biên soạn bởi nhà xuất bản Egmont Publishing ở Anh với mục đích giúp các bé yêu thích sách và đọc sách một cách tích cực, vui vẻ. Chương trình được tư vấn bởi Nikki Gamble – chuyên viên tư vấn hiện công tác tại Viện Giáo dục London. […]

Continue reading